SDH Engineering - Data engineering

Data engineering met EEC one

Data engineering met EEC oneAlles wordt geautomatiseerd, ook hardware engineering ontkomt daar niet aan. De ontwikkelingen gaan hard. SDH Engineering heeft de kennis en ervaring in huis om u verder te helpen met EEC one. Met EEC one is het mogelijk om vanuit een Excel bestand macro’s te laten plaatsen in een pagina. Deze macro’s zijn voorzien van variabelen welke in de Excel worden ingevuld. Op deze manier kan informatie snel toegekend worden aan het schema. Met behulp van de add-on EEC one worden de macro’s geplaatst op de aangegeven pagina met de ingevulde informatie. Het voordeel is dat er snel een schema vervaardigd kan worden en het vele tik werk in Eplan overbodig wordt.

Yellax - Typical manager

Yellax - Typical managerTypical manager is een softwarepakket waarin projecten opgezet en beheert kunnen worden. Configureren van machines in Typical manager en/of importen van gegevens d.m.v. Excel. De gegevens worden gekoppeld aan modules waarin keuzes en regels beheert worden welke gebruikt worden voor het maken van documentatie rechtstreeks uit typical manager in configurabele formulieren. PLC in- en uitgangen welke in de module zijn gedefinieerd worden via de PLC configuratie gekoppeld. Hierdoor wordt bij het genereren van het schema de gehele PLC juist toegekend aan de PLC aansluitingen in de macro’s. Als laatste worden de typicals gekoppeld aan pagina’s waarna typcial manager een Excel document vult met informatie waar mee met Eplan EEC one het schema grotendeels genereert.

Eplan Cogineer

Eplan Cogineer is een add-on van Eplan waarmee complete projecten geconfigureerd worden en automatisch gegenereerd of waarbij snel delen van een schema automatisch kunnen worden toegevoegd aan het project. Hierdoor kan met minder kennis van Eplan toch snel een schema vervaardigd worden en kunnen de Eplan engineers sneller en meer projecten vervaardigen.

SDH helpt u graag met advies, data-engineering, preplanning en het inrichten en uitwerken van uw projecten.
Meer informatie? Vraag het nu aan!